2D, en förkortning för tvådimensionell, är det rumsperspektiv där längd och bredd uppfattas.[1] Med tvådimensionell, menas att ett objekt eller en matematisk figur har två dimensioner, som är ett område i höjd och bredd. Därmed har kroppen en area, som mäts i SI-enheten m2.[2]

Grafen är ett tvådimensionellt material, i bemärkelsen att kolatomerna binder till varandra i samma plan.[3] Materialet har således ett djup på cirka 1 Ångström.

En datorskärm kan bara rita ut två dimensioner även om den kan rita det på ett sätt som får det att se ut som 3D.[4] Tvådimensionella objekt saknar djup, vilket är den tredje dimensionen.

BilderRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Nationalencyklopedin, tvådimensionell”. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tv%C3%A5dimensionell. Läst 23 januari 2018. 
  2. ^ ”Nationalencyklopedin, dimension”. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/dimension. Läst 23 januari 2018. 
  3. ^ Kungliga Vetenskapsakademien (2010). ”Grafen – den perfekta atomväven”. https://s3.eu-de.cloud-object-storage.appdomain.cloud/kva-image-pdf/laureate/Documents-Priser-Nobel-2010-pop_fy_sv_10.pdf. Läst 23 januari 2018. 
  4. ^ ”Nationalencyklopedin, bildskärm”. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bildsk%C3%A4rm. Läst 23 januari 2018. 

Se ävenRedigera