Polymerisation är en kemisk reaktion där monomer sammanfogas till långa kedjor som bildar en polymer.

Polymerisation av styren till polystyren.

Polymerisation kan ske i två olika former, i stegvis polymerisation och i kedjevis polymerisation.

Om polymerisationen sker i form av en kondensationsreaktion kallas den ofta polykondensation.

Se ävenRedigera