Ett ämne med delkristallin struktur har till viss del en kristallin struktur medan en del av ämnet är amorft, det vill säga är utan en ordnad kristallstruktur.[1] Kristallisationsgraden anger hur stor andel av ämnet som föreligger i kristallin form.

Många delkristallina material hör till polymerkemins område. Vanliga delkristallina polymerer är polyeten och polypropen, där den förstnämnda bara klarar att kristallisera till 90%.

Se även Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ Delkristallin struktur. I: Plastteknisk ordbok, SPIF, Svensk Plastindustriförening, 2007. Läst 6 april 2021.