Politisk frihet

begrepp i historieämnet och politisk historia

Politisk frihet är ett centralt begrepp i historieämnet och politisk historia och en av de viktigaste funktionerna i ett demokratiska samhälle.[1] Politisk frihet beskrivs som frihet från förtryck[2] eller tvång[3]. Friheten kan tolkas som en negativ eller positiv frihet beroende på vilken utgångspunkter man har.[4]

Referenser

redigera
  1. ^ Hannah Arendt, "What is Freedom?", Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought, (New York: Penguin, 1993).
  2. ^ Iris Marion Young, "Five Faces of Oppression", Justice and the Politics of Difference" (Princeton University press, 1990), 39–65.
  3. ^ Michael Sandel, Justice: What's the Right Thing to Do? (Farrar, Straus and Giroux, 2010).
  4. ^ Isaiah Berlin, Liberty (Oxford 2004).