Politik i Chongqing

Wikimedia-listartikel

Den politiska makten i Chongqing utövas officiellt av stadens folkregering, som leds av den regionala folkkongressen och borgmästaren. Sedan 1997 befinner sig storstadsområdet Chongqing administrativt på provinsnivå, vilket betyder att borgmästaren i Chongqing är jämställd med guvernörerna i landets övriga provinser. Dessutom finns det en regional politiskt rådgivande konferens, som motsvarar Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens och främst har ceremoniella funktioner. Stadens borgmästare sedan 2011 är Huang Qifan.

Chonqings läge i Kina.

I praktiken utövar dock den regionala avdelningen av Kinas kommunistiska parti den avgörande makten i Chongqing och partisekreteraren i regionen har högre rang i partihierarkin än borgmästaren. Partisekreterare är sedan november 2012 Sun Zhengcai.

Under Bo Xilais tid som partisekreterare i staden 2007-2012 använde han sin ställning för att genomföra sociala reformer och slog ned på korruptionen under uppmärksammande former, samtidigt som han använde sin maktbas i staden för att söka vinna inträde i Politbyråns ständiga utskott, Kinas högsta politiska organ. I februari-mars 2012 föll Bo i onåd och avsattes från sin post.

Lista över borgmästare i ChongqingRedigera

Republiken Kina:

Folkrepubliken Kina:

Lista över partisekreterare i ChongqingRedigera