Polariserbarhet är ett mått på hur stor inverkan ett yttre elektriskt fält har på en atoms, molekyls eller grupps elektronmolnsform. Låg elektronegativitet och ett stort elektronmoln leder till hög polariserbarhet.

Polariserbarhet
Grundläggande
DefinitionInverkan ett yttre elektriskt fält har på en atoms, molekyls eller grupps elektronmolnsform
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetC·m2·V−1 = A2·s4·kg−1
SI-dimensionI2·T4·M−1

Det yttre fältet kan komma från närliggande molekyler eller ljus, till exempel.