Poissons konstant, Poissons tal eller tvärkontraktionstalet är en materialkonstant som anger hur ett material reagerar på tryck- och dragkrafter. När ett material töjs ut i en riktning dras det ihop i andra riktningar. Poissons tal är ett mått på den hopdragningen. Talet definieras som kvoten mellan den relativa ändringen av tjockleken och den relativa ändringen av längden:

När det blå materialet sträcks ut till längden L minskar tjockleken till l.

För isotropa, linjärt elastiska material varierar Poissons tal mellan -1 och 0,5 för olika material. De flesta material har ett Poissons tal mellan 0 och 0,5. Kork har ν = 0,0, stål omkring 0,3 och gummi nästan 0,5. Om Poissons tal är negativt betyder det att tjockleken ökar när materialet sträcks ut.