Den här artikeln handlar om begreppet elasticitet inom fysiken. För det ekonomiska begreppet, se Elasticitet (ekonomi).

Elasticitet är ett materials benägenhet att deformeras på så sätt att den deformerande energin omvandlas till potentiell energi. Ett elastiskt material återgår på så sätt till viloläget, och energin omvandlas tillbaka till rörelseenergi.

Elasticiteten hos tre olika kroppar. Kropparna är i fallande ordning, elastisk, plastisk och elastiskt plastiskt.

Motsatsen är plasticitet, som innebär att den deformerande energin genom inre friktion omvandlas till värme. Ett elastiskt material blir plastiskt om det belastas över en viss gräns (sträckgränsen) som är olika för olika material.

Inom hållfasthetsläran beskrivs förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation med en parameter som benämns elasticitetsmodul, vilken är en materialkonstant.

Se även

redigera