Poissons ekvation, en partiell differentialekvation. Dess allmänna form är:

där är Laplaceoperatorn, och f är en godtycklig funktion. I ett tredimensionellt rum med kartesiska koordinater skrivs den

.

Laplaces ekvation är ett specialfall av Poissons ekvation, med f=0.

Exempel

redigera

Ekvationen används till exempel inom elektrostatiken i formen

 

Där V är den elektriska potentialen,   är permittiviteten hos mediet (som är konstant) och   är volymdensiteten för fria laddningar.