Pochhammersymbolen är en speciell funktion som används inom kombinatorik och teorin för den hypergeometriska funktionen. Namnet kommer från den tyske matematikern Leo August Pochhammer.[1]

Notation Redigera

Flera beteckningar används för pochhammersymbolen:

  (speciellt inom kombinatorik)
 ,  (analys, speciella funktioner)
 

Inom teorin för speciella funktioner avses med

 

den "stigande fakulteten"[2]

 ,

medan denna beteckning inom kombinatoriken avser den "fallande fakulteten"[2]

 .

För att undvika sammanblandning används ofta   för den stigande och   för den fallande funktionen. Därutöver har ytterligare en ny beteckning införts av Ronald Graham, Donald Knuth och Oren Patashnik i boken Concrete Mathematics.

För den "stigande fakulteten" används  , och för den fallande  .

De fallande fakulteterna har inom differenskalkyl liknande egenskaper som potenser inom differentialkalkyl och kan användas för beräkning av serier.

Definition som speciell funktion Redigera

Pochhammersymbolen definieras i allmänhet med gammafunktionen:

 

För naturliga tal gäller härvid:

 

Egenskaper Redigera

 
Graf över de fyra första pochhammersymbolerna
  och  
Härigenom kan många likheter som gäller för binomialkoefficienter föras över till stigande och fallande fakulteter.
  • En stigande fakultet kan uttryckas som en fallande som börjar "i andra änden"
 
eller som en fallande fakultet med motsatt argument
 
  • Om  , så kan   uttryckas som polynom i x. Dessa har ett gemensamt nollställe i  .
  • Samband mellan koeffecienter med olika förtecken
 
  • Divisionsregler
 
 
  • Speciella värden
 
 
 

Referenser Redigera

  1. ^ L. Pochhammer: Ueber die Differentialgleichung der allgemeineren hypergeometrischen Reihe mit zwei endlichen singulären Punkten. Journal für die reine und angewandte Mathematik, Band 102, sid. 76–159, 1888; speciellt sid. 80–81 där symbolen introduceras. Pochhammer använde beteckningarna   för Binomialkoefficienter,   för den "fallande fakulteten" och   för den "stigande fakulteten".
  2. ^ [a b] I analogi med engelska "falling/rising factorials" och tyska "fallende/steigende Faktorielle/Fakultät". Vid Umeå Universitet har uttrycket "fallande produkt" använts i kursmaterial (se "Kombinatorikkompendium").

Externa länkar Redigera

Rickard Edman och Markus Östberg, 2011, Г-funktionen, En kort introduktion, C-uppsats, Örebro universitet, sid. 24-25.