+
Uppslagsordet ”Plus” leder hit. För TV-programmet, se Plus (TV-program). För räknesättet, se Addition.
Uppslagsordet ”+” leder hit. För album, se + (album).

Plustecken (+) är en symbol som används för att beteckna den matematiska operationen addition och som förtecken för positiva tal för att skilja dem från negativa i sådana sammanhang där positiva och negativa angivelser är lika normala, till exempel vid temperaturangivelser. Annars betraktas ett tal utan förtecken normalt som positivt.

I hebreiskan används ibland en variant av plustecknet i form av ett upp-och-nedvänt T: .

Typografiska aspekter

redigera

Vid addition bör plustecknet omges av mellanrum. Skriv alltså:

99,4 + 6

hellre än:

99,4+6

Se även

redigera