Plexus choroideus är en vävnad i tredje, fjärde och de laterala hjärnventriklarna som producerar cerebrospinalvätska. Strukturen byggs upp av ependymalceller sammanlänkade med tight junctions, vilket ger upphov till den skyddande blod-cerebrospinalvätske-barriären[1]. Denna barriär liknar blod-hjärnbarriären, i att den utgör ett skydd för hjärnan mot potentiellt skadliga substanser i blodet, då passiv passage över barriärerna endast sker för små, oladdade, hydrofoba molekyler.

Plexus choroideus i ett histologiskt vävnadsprov.

Referenser redigera

  1. ^ Laterra, John; Keep, Richard; Betz, Lorris A.; Goldstein, Gary W. (1999). ”Blood—Cerebrospinal Fluid Barrier” (på engelska). Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. 6th edition. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27998/. Läst 23 juni 2018.