Cerebrospinalvätska

färglös vätska som fyller hjärnans ventriklar

Cerebrospinalvätska (CSV), det vill säga "hjärn-ryggmärgsvätska" eller oftare ryggmärgsvätska, eller likvor från latinets liquor cerebrospinalis och på engelska cerebrospinal fluid (CSF), är en färglös vätska som fyller hjärnans ventriklar (kommunicerande hålrum) och flödar runt i och kring[1] hjärnan och ryggmärgen mellan hinnorna pia mater och spindelvävshinnan. CSV består främst av natriumklorid och andra salter.

MR-bild som visar flödet av cerebrospinalvätska i hjärnan.
Likvorflödet i hjärna och hjärnstam.

Cerebrospinalvätskan har flera funktioner. Den agerar stötdämpande och skyddar hjärnan vid mekaniskt trauma, den bidrar till kylning av hjärnan, transporterar näringsämnen till hjärnceller som ligger nära ventriklarna, samt avlägsnar slaggprodukter.

Produktionen av cerebrospinalvätskan görs av ependymceller som finns på väggarna i ventriklarna, närmare bestämt i de så kallade plexus choroideus vilka också utgör blodhjärnbarriären. Produktionen av CSV uppgår till ungefär 500 ml per dygn. En vuxen individ har normalt cirka 140 ml cerebrospinalvätska i centrala nervsystemet vilket innebär att CSV ersätts tre till fyra gånger om dagen.

Vattenskalle (hydrocephalus) är ett tillstånd som uppstår om trycket i skallen ökar på grund av för mycket cerebrospinalvätska, vilket oftast beror på ett blockerat avflöde av CSV.

ProvtagningRedigera

För att analysera cerebrospinalvätskan görs en lumbalpunktion. Provtagningen utförs oftast på morgonen för att erhålla standardiserade värden. Patienten får antingen sitta ihopkurad, eller ligga på sidan med böjd rygg i så kallad fosterställning. En kanyl förs in mellan 3:e och 4:e, eller mellan 4:e och 5:e ländkotan, där ryggmärg inte finns utan den har där övergått i den så kallade cauda equina. En liten volym, ofta 10-15 ml (beroende på vilka analyser som ska göras) får droppa ut i olika provrör. CSV bedöms dels med blotta ögat och dels skickas provrören till laboratorium för vidare analys.

Normalt är vätskan genomskinlig till gul, men blodfärgning kan förekomma då kanylen går igenom ett kärl.

Patienter kan ibland efter sådan provtagning, under några dagar, få en kraftig (men vanligen ofarlig) så kallad spinal huvudvärk.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”CSF leak repair”. American Rhinologic Society. 20 januari 2015. http://care.american-rhinologic.org/csf_repair. Läst 1 april 2017. 

Externa länkarRedigera