Täta fogar (eng. tight junctions) eller zonula occludens är de tätt sammanfogade områdena mellan två celler vars två cellmembran sammansluts och formar en till synes ogenomsläpplig barriär mot vätska. Det är en typ av kopplingskomplex. Förbindelsen är inte stark, för sammanhållningen finns dock zonula adhaerens som ofta brukar finnas basalt om zonula occludens. Tight junctions utför tre vitala funktioner:

Diagram över en tight junction.

Tight junctions formas av claudin- och occludinproteiner (därav namnet zonulae occulentes) som sitter ihop med de närliggande cellernas cytoskelett.

Epitel klassas som 'tight' (tätt) eller 'leaky' (läckande) beroende på förmågan hos tight junctions att hindra vatten och lösningars rörelse genom membranet. Tätt epitel har tight junctions som förhindrar mesta delen av rörelserna mellan cellerna, läckande epitel saknar den förmågan.

Exempel på både läckande och tätt epitel finns i njurens tubuli som renar blodet och producerar urin.

KällorRedigera