För den franska kommunen, se Plats (Ardèche).

Inom matematiken är en plats en kategoriteoretisk generalisering av ett topologiskt rum. I stället för att som för topologiska rum axiomatisera begreppet öppen mängd axiomatiserar man begreppet övertäckning. Begreppet är centralt i högre algebraisk geometri, till exempel vid konstruktionen av étalekohomologi.

Inom geografin representeras en plats av ett "geografiskt avgränsat område" eller av punkter i ett rum, men även som "ett rum som människan fyllt med meningar och betydelser". En plats är, i fysisk eller symbolisk mening, lokaliserad i rummet (se rum).

Exempel redigera

  • Ett topologiskt rum är en plats, genom att man använder inklusionsmorfierna av de öppna mängderna för att konstruera övertäckningar.
  • Givet en algebraisk varietet   kan de étala morfierna   användas för att definiera övertäckningar, varvid man erhåller den étala platsen