Denna artikel handlar om befattningen. För yrkestiteln , se planeringsarkitekt.
Denna artikel ingår i serien om
A R K I T E K T U R
Arkitektur
Arkitekt
Arkitekturens historia
Arkitekturteori
Byggnadskonstruktion
Byggnadsmaterial
Byggnadstyper
Landskapsarkitektur
Ljusarkitektur
Inredningsarkitektur
Fysisk planering
DesgodetzPantheon.jpg
Hitta fler artiklar i
Arkitekturportalen

Planarkitekt benämns den som arbetar med upprättande av planer enligt Plan- och bygglagen, exempelvis de tjänstemän på kommunernas stadsbyggnadskontor som handlägger detaljplaner och översiktsplaner. Befattningen planarkitekt kan innehas av arkitekt med kunskap om fysisk planering oavsett utbildningsbakgrund, det vill säga såväl arkitekter, landskapsarkitekter som planeringsarkitekter. På senare år har det blivit allt vanligare att även samhällsplanerare anställs som planarkitekter. Titeln innehas också av civilingenjörer i samhällsbyggnad med inriktning mot stadsplanering.

Se ävenRedigera