Öppna huvudmenyn

Pharmacia Biotech var ett bioteknikföretag under 1990-talet, med huvudkontoret i Uppsala, med stora internationella framgångar. Företagets tidigare verksamhet återfinns sedan 2004 som en del av GE Healthcare.

BakgrundRedigera

Företagets grund fanns i Pharmacias dextran-baserade separationsprodukt Sephadex, som gick tillbaka på upptäckter och uppfinningar av Björn Ingelman, Per Flodin och Jerker Porath. Pharmacia flyttade 1950-1951 från Stockholm till de forskare i Uppsala man samarbetade med. Verksamheten fick 1959 namnet The Sephadex Group. Sephadex och dess efterföljare såldes till forskningslaboratorier och läkemedelsindustrier världen över. 1967 skedde namnbyte till Pharmacia Fine Chemicals. Samma år startades en fabrik i Umeå för tillverkning av kolonner och instrument. Försäljningen tog ordentlig fart när Pharmacia kunde leverera system i form av medier och instrument i slutet på 1970-talet. År 1982 lanserades kromatografisystemet FPLC, som blev en stor framgång. Samma år ändrades rörelsens namn till Separation Products Division. Denna division var aldrig en dominerande del av Pharmacia; som mest ungefär en fjärdedel av omsättningen. Men den betraktades som spjutspetsen och bidrog till att lyfta övriga affärsområden som var ögon, läkemedel och diagnostika. Under senare delen av 1980-talet fick separationsprodukterna problem med en hårdnande konkurrens och en mindre lyckad fusion är 1986 med LKB, ett svenskt företag som vidareutvecklat instrumentidéer från The Svedberg och Arne Tiselius. Den fusionerade verksamheten fick namnet Pharmacia LKB Biotechnology.

1990 gick Pharmacia ihop med Procordia. Svenska staten blev därmed ny storägare i bioteknikverksamheten, som 1992 bytte namn till Pharmacia Biotech. Verksamheten blev då en självständig del av Procordia med egna bolagiserade enheter över hela världen, som sålde för 1,9 miljarder kronor och hade 2 200 anställda. Pharmacia Biotech blev i och med försäljningen av statliga Pharmacia till allmänheten också fristående från Pharmacia.

1997 fusionerades Pharmacia Biotech med brittiska Amershams Life Science Division till Amersham Pharmacia Biotech med huvudkontor i Uppsala och en sammanlagd årlig försäljning på 0,7 miljarder USA-dollar och med 3 600 anställda. Pharmacia & Upjohn ägde 45% av detta bolag fram till 2001 då Amersham blev 100-procentig ägare under namnet Amersham Biosciences.

GE HealthcareRedigera

2004 köpte General Electric Amersham och omvandlade Amersham Biosciences till GE Healthcares Life Sciences-division (omsättningen 2013 var cirka 1,8 miljarder USA-dollar) med dotterbolaget GE Healthcare Bio-Sciences AB i Uppsala. Det sistnämnda bolaget hade enligt årsredovisningen för 2014 en omsättning på 9,6 miljarder kronor med ett resultat efter finansnetto på 3,2 miljarder kronor. Antalet anställda var 1 175 i Uppsala och 390 i Umeå. Därmed är GE Healthcare Bio-Sciences AB den största privata arbetsgivaren i Uppsala kommun och den tredje största i Umeå kommun.

DanaherRedigera

GE Healthcare Bio-Sciences AB säljs för 21.4 miljarder USD till det amerikanska företaget Danaher Corporation under namnet Biopharma. Verksamheten stod 2018 för en omsättning på omkring 3 miljarder USD. Verksamhetsområdet kommer att ansluta till Danaher som ett fristående bolag i en affär som väntas vara avslutad i fjärde kvartalet 2019 då namnet kommer att bli Cytiva och Pharmacias gamla droppe kommer att användas som logga.

Danaher är ett amerikanskt hälsovårdskonglomerat med 71 000 anställda som under 2018 omsatte knappt 20 miljarder USD. Huvudkontoret är beläget i Washington.