Pharmacia & Upjohn är ett bolag som bildades på 1990-talet genom samgående mellan svenska Pharmacia AB och amerikanska The Upjohn Company (i Kalamazoo, Michigan). Fusionen kom att präglas av många problem och har blivit ett exempel på svårigheter med bolagsfusioner. Bolaget kommer senare att gå samman med Monsanto och bildade Pharmacia Corp. Företaget köptes 2003 upp av det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer och drevs sedan under namnet Pfizer Consumer Healthcare. Denna avdelning såldes 2006 vidare till McNeil Laboratories, en del av läkemedelskoncernen Johnson & Johnson.