För ett släkte av steklar, se Perithous (djur).

Perithous är i grekisk mytologi kung över lapitherna. I berättelsen om honom bortför berusade kentaurer hans gemål och andra kvinnor under hans bröllop. Det är den berättelsen som återfinns på relieferna på Parthenon och Zeustemplet i Olympia.

Perithous
Person eller väsen i grekisk mytologi Redigera Wikidata
Könman Redigera Wikidata
FarIxion, Zeus Redigera Wikidata
MorDia Redigera Wikidata
Gift medHippodamia Redigera Wikidata
Livs­part­nerTheseus Redigera Wikidata
BarnPolypoetes Redigera Wikidata
Befatt­ningking of Lapiths Redigera Wikidata
Gudom inomgrekisk mytologi Redigera Wikidata
Sexuell läggningbisexualitet Redigera Wikidata
Perithous tar emot en kentaur i samband med sitt bröllop. Väggmålning från Pompei.