En perigon, en fullständig vinkel eller en full vinkel är inom geometrin en vinkel som är ekvivalent med ett (1) varv.

En perigon α motsvarar: