Den här artikeln handlar om vinkelenheten. För den japanska pantomimserien om den lille dinosaurieungen Gon, se Gon (manga).

Gon eller nygrader är en vinkelenhet. På ett varv är det 400 gon. Begreppet är ett försök att anpassa vinkelenheter till decimala talsystemet. På grund av att gon är lättare att addera och genom tidigare reglering i lag[1] används enheten i det mesta av den geodetiska mätverksamheten i Sverige.

Underenheter redigera

Varvet delas in i 400 gon, en gon delas in i 100 minuter och en minut delas in i 100 sekunder. Det gör att det är mycket enklare att räkna med vinklar i gon än vinklar i grader.

Vanligt förekommande är även underenheten milligon (mgon), en tusendels gon eller 10 sekunder, och ibland används även centigon, en hundradels gon eller en minut, och i samband med benämningen nygrader (g) även nyminuter (c) och nysekunder (cc). Värt att notera är att det finns en viss förväxlingsrisk då det med minuter och sekunder oftast avses underenheter till grader.

Nygraden och metern redigera

Då metern ursprungligen definierades som en tiomiljondel av avståndet mellan ekvatorn och nordpolen var skillnaden i latitud längs en kilometer av en meridian på jordytan per definition exakt en centigon. På grund av meterns avvikelse från den tänkta definitionen är vinkelskillnad inte exakt men mycket nära en centigon.

Referenser redigera

  1. ^ 1 och 4 §§ mätningskungörelsen (1974:339) reglerade fram till 2010 vilka verksamheter som berördes och vilka enheter som används i dem.

Se även redigera