Per Wramner, född 17 augusti 1943, är en svensk professor. Wramner är ordförande för Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och sedan 2001 professor i miljövetenskap vid Södertörns högskola och forskningsledare för COMREC. Han var fram till 1998 generaldirektör för Fiskeriverket och invaldes 1993 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

I sin forskning studerar Wramner huvudsakligen miljöproblem och miljöarbete i kustnära miljöer och naturskyddsområden.

Han deltar också i internationella forskningsprojekt, exempelvis om miljöförändringar och klimatförändringar i Tanzania. Ett annat område är studier i naturskydd och spänningen mellan nationell lagstiftning och EU-lagstiftning i Sverige och i Östersjöområdet. I ett nystartat projekt handlar Wramners forskning om miljöpåverkan av lokal livsmedelsproduktion.

UtmärkelserRedigera

Företrädare:
?
Svenska Naturskyddsföreningens ordförande
1985–1990
Efterträdare:
Ulf von Sydow (1990–1995)