Öppna huvudmenyn
Ett av de ursprungliga passivhusen i Darmstadt
Principskiss
Exempel på fönsterkonstruktion till passivhus

Passivhus är en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus. Teknikerna kan tillämpas både på småhus[1][2] och flerbostadshus.[3]

HistoriaRedigera

Begreppet myntades av Dr Wolfgang Feist som byggde Tysklands första passivhus och är grundare av Passivhaus institut i Darmstadt[4]. I Sverige har Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) utvecklat en kravspecifikation anpassad för svenska förhållanden.[5]

2011 bildades Intressegrupp Passivhus Sverige, som arbetar efter de internationellt fastställda kraven på passivhus. [6]

TeknikRedigera

Kortfattat kan denna teknik förklaras med att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation samt genom att tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol. Detta innebär ett lufttätt klimatskal med extra tjock isolering samt fönster och dörrar med låga U-värden. Riktlinjerna för passivhus är att byggnaden inte får göra av med mer än 15 kWh/m²/år. De svenska normerna för passivhus är att tillförd effekt inte får överstiga 10 W per kvadratmeter för flerbostadshus och 12 W per kvadratmeter för friliggande hus, vid dimensionerande uteklimat. I norra klimatzonen ökas detta med 4 W per kvadratmeter.

Nollenergihus och plusenergihusRedigera

  • Nollenergihus är passivhus som med hjälp av t.ex. solceller etc producerar lika mycket energi som de använder.
  • Plusenergihus kan i grunden vara ett passivhus som producerar mer energi än de använder[7]

MarknadsöversiktRedigera

Energimyndigheten tillsammans med Passivhuscentrum [8] m.fl. presenterar varje år en oberoende marknadsöversikt [9]. Där kan man se vilka småhusleverantörer som säljer energieffektiva hus på den svenska marknaden. Sveriges Centrum för Nollenergihus redovisar byggnader de certifierat eller verifierat på sin hemsida.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera