Hemautomation

automatisering av hem, hushållsarbete- eller aktivitet

Hemautomation är förlängningen av "fastighetsautomation" till bostäder avsedda som privata hem. Det är automatisering av hem, hushållsarbete- eller aktivitet. Hemautomation kan inkludera centraliserad styrning av belysning, VVS (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering), apparater och andra system, för att underlätta, förbättra bekvämlighet, energieffektivitet och säkerhet. Hemautomation för gamla och funktionshindrade kan ge ökad livskvalitet för personer som annars skulle behöva personlig assistans eller institutionsvård.

Se ävenRedigera

  • KNX - kommunikationsprotokoll för hem- och fastighetsautomation.
  • Z-Wave - är en teknik för trådlös styrning och övervakning av utrustning i framförallt hem och kontor.
  • LPD433 - en frekvensstandard kring 433 MHz som börjar bli föråldrad men användas inom hemautomation.

ReferenserRedigera