Parallellkoppling är en elektrisk krets där alla komponenter är anslutna till samma spänningsuttag.

Belysningsslinga Strömstyrkans fördelning beror av impedanserna
Belysningsslinga
Strömstyrkans fördelning beror av impedanserna

Det är vanligt att belysningselement i större lokaler är parallellkopplade. Om ett belysningselement går sönder fortsätter de övriga att lysa.

För en parallellkoppling ligger hela spänningen över var och en av komponenterna medan strömmen fördelas mellan komponenterna i proportion till deras konduktans.

En seriekopplad krets slutar vanligen helt att fungera om en av komponenterna upphör att fungera. För en parallellkopplad krets omfattar funktionsbortfallet endast den felande komponenten.

Parallellkoppling av impedanser Redigera

 

Den strömstyrka som tillförs kretsen är summan av grenströmmarna:

 

Om U är spänningen över kretsen och z är den impedans som ger samma belastning som de parallella grenarna kan dessa strömmar skrivas som

 

vilket ger

 

För två parallella impedanser blir

 

För parallellkopplade kondensatorer blir den resulterande kapacitansen

 

Parallellkopplingsregeln för strömmar Redigera

 
Strömfördelning för parallellkopplade resistorer

En ström Ix genom en resistor Rx, som är parallellkopplad med en grupp av andra resistorer med den resulterande sammanlagda resistansen Rtotal, kan beräknas som

 

där Itotal är den totala ström som passerar det kombinerade nätverket av Rx parallellkopplad med nätverket av övriga resistorer. Om Rtotal är sammansatt av parallellkopplade resistorer (till exempel R1, R2, ... (inklusive Rx)), måste varje resistors reciproka värde adderas för bestämning av den totala resistansen Rtotal:

 

Exempel Redigera

Parallellkoppling av resistorer Redigera

Givet tre parallella motstånd med resistanserna 1 Ω, 4 Ω och 12 Ω. Ersättningsresistansen R kan bestämmas genom

 

Ersättningsresistansen är således 0,75 Ω.

Parallellkoppling av kondensator, induktor och resistor Redigera

 
 
Impedansens absolutbelopp som funktion av ω (i radianer per sekund) för en parallellkrets med R = 1000Ω, L = 0.1H, C = 1μF.
Resonansfrekvensen   rad/s

Impedansen z för en parallellkoppling av kondensator, induktor och resistor kan beräknas med j-omega-metoden enligt

 
 

där   är spänningens frekvens i radianer per sekund.

Resonans Redigera

Kretsen befinner sig i resonans när dess impedans är rent resistiv, det vill säga när impedansens imaginärdel är noll, vilket inträffar då

 

vilket ger resonansfrekvensen som

 

och impedansen vid resonans som

 

Se även Redigera

Externa länkar Redigera