Pant kan syfta på:

  • Pant (rätt) – egendom som ställs som säkerhet för en fordran
  • Pant (förpackning) – rätten att erhålla ekonomisk kompensation vid återlämning av förpackningen

OrterRedigera