Pansarbrigad 58

typförband i inom pansarbrigaderna i svenska armén

Pansarbrigad 58, förkortat PB 58, var ett typförband i inom pansarbrigaderna i svenska armén och var aktivt mellan 1959 och 1969, där Älvsborgsbrigaden var den sista brigaden att lämna organisationen 1969.

Det svenska försvaret har mött hotförändringen med en vapenutveckling, som anpassats till den svenska terrängen och ekonomin. Organisation och taktik har kontinuerligt förändrats. De svenska brigaderna förnyades och förbättrades vart tionde år, vilket översikten nedan visar. Organisationsförändringar och tillförsel av nya vapen skedde dock under hela den 10-årsperiod som organisationen var i bruk. Pansarbrigad 58 kom att ersättas 1963 av Pansarbrigad 63 (PB 63).

Pansarbrigadens organisationRedigera

Förband Truppslag
Pansarbrigadstab Pansartrupperna
Pansarspaningskompaniet Pansartrupperna eller pansarinfanteri

BataljonerRedigera

Brigaden byggdes upp med hjälp av samtliga truppslag inom armén. Modellen nedan visar hur Pansarbrigad 58 var organiserad.

I. Pansarbataljon Truppslag
Pansarbataljonsstab Pansarinfanteri
1. Pansarskyttekompaniet Pansarinfanteri
2. Pansarskyttekompaniet Pansarinfanteri
3. Stridsvagnskompaniet Pansartrupperna
4. Pansarunderstödskompaniet Pansarinfanteri
5. Pansartrosskompaniet Pansarinfanteri
II. Pansarbataljon Truppslag
Pansarbataljonsstab Pansarinfanteri
6. Pansarskyttekompaniet Pansarinfanteri
7. Pansarskyttekompaniet Pansarinfanteri
8. Stridsvagnskompaniet Pansartrupperna
9. Pansarunderstödskompaniet Pansarinfanteri
10. Pansartrosskompaniet Pansarinfanteri
III. Pansarbataljon Truppslag
Pansarbataljonsstab Pansarinfanteri
11. Pansarskyttekompaniet Pansarinfanteri
12. Pansarskyttekompaniet Pansarinfanteri
13. Stridsvagnskompaniet Pansartrupperna
14. Pansarunderstödskompaniet Pansarinfanteri
15. Pansartrosskompaniet Pansarinfanteri
Pansarunderstödsbataljon Truppslag
Pansarunderstödsbataljonsstab Pansartrupperna
Brigadstridsvagnskompani pansartrupperna Pansartrupperna
Pansarskyddskompani Pansarinfanteri
Tungt granatkastarkompani x 2 Pansarinfanteri
Pansarluftvärnskompani utbildades Luftvärnet
Pansardivision (Artilleri) Kommentar
Divisionsstab
1. Pjäsbatteriet 4 st 10,5 cm Haubits m/40
2. Pjäsbatteriet 4 st 10,5cm haubits m/39
3. Pjäsbatteriet 4 st 10,5cm haubits m/39
4. Trossbatteriet
Pansaringenjörbataljon Kommentar
Pansaringenjörsbataljonsstab
Pansaringenjörskompani x 2
Pansaringenjörsmaterialkompaniet
Pansarunderhållsbataljon (Trängtrupper) Kommentar
Pansarunderhållsbataljonsstab
Pansartransportkompaniet
Pansarintendenturkompaniet
Pansarsjukvårdskompaniet
Pansarreparationskompaniet

Se ävenRedigera