Pansarbrigad 49

typförband i inom pansarbrigaderna i svenska armén

Pansarbrigad 49, förkortat PB 49, var ett typförband i inom pansarbrigaderna i svenska armén och var aktivt mellan 1949 och 1958.

Det svenska försvaret har mött hotförändringen med en vapenutveckling, som anpassats till den svenska terrängen och ekonomin. Organisation och taktik har kontinuerligt förändrats. De svenska brigaderna förnyades och förbättrades vart tionde år, vilket översikten nedan visar. Organisationsförändringar och tillförsel av nya vapen skedde dock under hela den 10-årsperiod som organisationen var i bruk. 1956 tillkom en förändring av PB 49, då brigaderna började tillföras Stridsvagn 74. PB 49 blev då PB 49M, dvs Pansarbrigad 49 Moderniserad.

Typförband Aktivt Kommentar
PB 49 1949–1956 Stridsvagnsbataljonen bestående av två lätta och ett tungt stridsvagnskompani
PB 49M 1956–1959 Stridsvagnsbataljonen bestående av tre stridsvagnskompanier

Pansarbrigadens organisationRedigera

 • Pansarbrigadstab

BataljonerRedigera

 • I. Stridsvagnsbataljon
  • Bataljonsstab mm
  • 1. Lätta stridsvagnskompaniet (Stridsvagnskompaniet i PB 49M)
  • 2. Lätta stridsvagnskompaniet (Stridsvagnskompaniet i PB 49M)
  • 3. Tunga stridsvagnskompaniet (Stridsvagnskompaniet i PB 49M)
  • 4. Följekompaniet
  • 5. Stridsvagnstrosskompaniet
 • II. Pansarskyttebataljon
  • Bataljonsstab
  • 6. Pansarskyttekompaniet
  • 7. Pansarskyttekompaniet
  • 8. Pansarskyttekompaniet
  • 9. Pansarunderstödskompaniet
  • 10. Pansartrosskompaniet
 • III. Pansarskyttebataljon
  • Bataljonsstab mm
  • 11. Pansarskyttekompaniet
  • 12. Pansarskyttekompaniet
  • 13. Pansarskyttekompaniet
  • 14. Pansarunderstödskompaniet
  • 15. Pansartrosskompaniet

KompanierRedigera

Kompanierna var i regel numrerade efter vilken brigad dom tillhörde.

 • Pansargranatkastarkompani
 • Tunga granatkastarkompani x 2 (ingick i PB 49M)
 • Pansarspecialkompani
 • Bandpansarvärnskompani (Utgick i PB 49M)
 • Brigadstridsvagnskompaniet (Ingick i PB 49M)
 • Pansarluftvärnsautomatkanonkompani (Utgick i PB 49M)
 • Fältluftvärnskompani
 • Lätta fältluftvärnskompani
 • Pansaringenjörskompani
 • Pansarunderhållsgrupp
  • Pansarunderhållsgruppstaben
  • Pansarbrigadbilkompaniet
  • Pansarintendenturkompaniet
  • Pansarammunitionspluton
  • Pansarsjukbärarpluton
  • Pansarsjukvårdspluton
  • Pansarreparationskompaniet
  • Pansarförrådstroppen (Utgick i PB 49M)
  • Pansaringenjörsmaterialpluton

ArtilleriRedigera

Se ävenRedigera