POSIX, eller Portable Operating System Interface, är ett antal sammanhörande standarder specificerade av IEEE för att definiera programmeringsgränssnittet (API:et) för Unix-besläktade operativsystem. Standarderna betecknas formellt IEEE 1003.1.

Standarderna innebär en betydande förenkling vid portering av program mellan operativsystem som följer POSIX (till exempel att konvertera ett program från Linux till BSD). De förenklar också utvecklingen av operativsystem enligt principen det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt.

POSIX-varianter

redigera

POSIX.1, kärntjänster (inklusive Standard ANSI C)

redigera

POSIX.1b, realtidsutökningar

redigera

POSIX.1c, trådutökningar

redigera
  • Trådskapande, -kontroll och -upprensning.
  • Trådschedulering
  • Trådsynkronisering
  • Trådsemaforer