En buss, engelska bus, är ett system av gemensamma ledningar som förbinder digitala moduler. Bussarna utgör en central komponent i modern elektronik.

Adressbuss, databuss och kontrollbuss är de tre vanligaste bussarna i datorer.

I tidiga datorsystem var bussar parallella ledningar mellan enheter men har senare inom datortekniken kommit att beteckna alla subsystem i en dator, som distribuerar information mellan enheter i ett datorsystem.

Elektriskt gränssnitt redigera

Förbindelsen består ofta av dataledningar, signalledningar,adressledningar och spänningsledningar vilka traditionellt har varit bundna parallellt med varandra. Dataledningarnas uppgift är att överföra data. Signalledningarnas uppgift är att skicka kontrollsignaler, exempelvis indikera vilken typ av operation som äger rum. Adressledningarna har till uppgift att adressera data till rätt enhet eller underenhet. Spänningsledningarna fungerar som energikälla för enheterna som kopplas på bussen. Alla typer av ledningar behöver inte finnas, men åtminstone dataledningar bör finnas för att förbindelsen skall kunna kallas buss.

Logiskt gränssnitt redigera

Varje buss använder ett protokoll enligt vilket kommunikation över bussen sker. Dessa protokoll varierar väldigt beroende på olika bussar.

Överföringsprinciper redigera

Överföringsprinciperna var ursprungligen antingen parallellt eller seriellt. I det första fallet representerades varje individuell dataledning av en bit, varvid en 8-bitars buss krävde 8 signalledningar. Vid seriell överföring används färre signalledningar, och bitarna överförs i bestämda tidsperioder. En parallell buss är alltid snabbare än motsvarande seriella. Tack vare robustare överföringsprotokoll kunde den seriella användas över längre avstånd. Numera är skillnaderna små och de flesta busstekniker använder sig av seriell överföring eller en kombination.

Typer av bussar redigera

Många busstandarder används såväl internt som externt, som till exempel USB och SCSI. En strikt indelning i internt och externt är därför inte relevant.

Vissa bussar är realiserade på moderkortet eller annat kretskort, exempelvis minnesbussar.

Några standardiserade bussar redigera

 • ISA är en äldre parallell buss använd i tidiga PC.
 • EISA är en utökad variant av ISA. 32 bitars bredd.
 • VESA Local Bus en äldre buss för expansionskortsanslutningar i framförallt PC.
 • MCA var IBM:s vidareutveckling av ISA.
 • PCI ersatte EISA och MCA.
 • NuBus är en 32-bitars parallell buss, ursprungligen utvecklad av MIT för projektet NuMachine
 • AGP än höghastighets punkt-till-punkt kanal för grafikkort. Egentligen ingen buss då normalt endast två enheter är anslutna.
 • PCI Express är en buss för instickskort.
 • ADB är en äldre proprietär buss för tangentbord och mus.
 • Parallell ATA, tidigare ATA, även IDE, är en äldre parallell buss för sekundärminne.
 • SCSI är en äldre parallell buss för sekundärminne. Användes ursprungligen på större datorer.
 • USB är en universell seriell buss, använd mycket ofta för PC. Användningsområdet är stort.
 • Firewire är en höghastighetsbuss avsedd för videokameror och sekundärminnen. I det senare fallet ofta ersättare för SCSI.
 • SATA,Seriell ATA, seriell buss, ersättare för ATA/IDE, används främst för sekundärminnen
 • CAN är en i fordonsindustrin vanligt förekommande buss.