pF är ett mått på markvattnets tryckpotential (tension) som används inom markvetenskap. pF-värdet är 10-logaritmen av det negerade värdet av vattnets tryckpotential () uttryckt i hektopascal eller centimeter vattenpelare.

Värdet på är alltid är negativ ovanför grundvattenytan, vilket är anledningen till minustecknet i uttrycket. pF-värden används mest i vattenbindningskurva, även kallade pF-kurvor, för att beskriva markens kapillaritet.

Uttrycket pF infördes 1935 av britten R. K. Schofield (1901-1960).

Se även Redigera