PCB är ett program med öppen källkods för design (Electronic Design Automation, EDA) av mönsterkort. PCB utvecklades av Thomas Nau. Programmet kan skriva ut mönsterkortslayouter i PostScript eller Gerberfil.