Ottar Nicolai Grønvik, född den 21 oktober 1916, död den 15 maj 2008, var en norsk runolog och filolog.

Grønvik gav ut en rad viktiga vetenskapliga bidrag till runforskningen - särskilt kan nämnas hans doktorsavhandling om Tunestenen, tolkningen av Rökstenen samt hans verk om Eggjastenen. Grønvik arbetade från 1946 vid Universitetet i Oslo, med undervisning inom tysk och germansk språkvetenskap. Han bodde hela livet på Kjelsås i Oslo och var gift med Inger Grønvik. Paret fick fyra barn.

I en artikel om "nissen" - ett annat namn för hustomten, argumenterar Grønvik för att ordet "nisse" inte är en skandinavism av St. Nicolaus (Niels på danska, Nils på svenska) som man tidigare trott. Grønvik hävdade att ordet stammar från fornnorska/fornnordiska, och är ett ord för en avliden förfader.

Grønvik mottog bl.a. Nansenmedaljen for fremragende forskning, som är en norsk dekoration.

BibliografiRedigera

  • Ottar Grønvik, Runene på Tunesteinen : alfabet, språkform, budskap, Oslo 1981. ISBN 82-00-05656-2.
  • Ottar Grønvik, Fra Ågedal til Setre, Universitetsforlaget 1987. ISBN 82-00-18436-6
  • Ottar Grønvik, Fra Vimose til Ødemotland : nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden, Universitetsforlaget Oslo 1996. ISBN 82-00-22701-4
  • Ottar Grønvik, Runene på Eggjasteinen : en hedensk gravinnskrift fra slutten av 600-tallet, Oslo Universitetsforlaget 1985. ISBN 82-00-07426-9
  • Festskrift til Ottar Grønvik på 75-årsdagen. Oslo Universitetsforlaget 1991. ISBN 82-00-07550-8
  • Ottar Grønvik, Der Rökstein - über die religiöse Bestimmung und das weltliche Schicksal eines Helden aus der frühen Wikingerzeit. Frankfurt am Main Peter Lang 2003. ISBN 3-631-51249-X
  • Ottar Grønvik, Håvamål - studier over verkets formelle oppbygning og dets religiøse innhold, Oslo Det norske videnskaps-akademi 1999. ISBN 82-90888-27-9.