En ortos är ett ortopediskt, kroppsburet hjälpmedel som används för att mekaniskt stödja leder eller rätta till/förhindra felställningar, genom tryck mot kroppsdelarna.[1] Ortos är en form av spjälning.[2]

En ortos för foten och vristen.
En äldre ortos från 1899.

Ortoser används vid exempelvis stukning, frakturer (benbrott), och vid kirurgiska ingrepp i leder där det finns risk för att leden rör sig.[3] Syftet kan exempelvis vara att lindra smärta, underlätta gång eller motverka kontrakturer (felställningar) i leder. Begreppet ortos innefattar en stor grupp hjälpmedel, inklusive skoinlägg, knä-, ankel- och handledsortoser.

Yrkesgrupper som använder sig av ortoser är bland annat ortopedläkare, arbetsterapeuter, ortopedingenjörer och fysioterapeuter.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ (2010). orthosis. I Concise Medical Dictionary. : Oxford University Press. Hämtad 1 juni 2018.
  2. ^ Molineux, M. (2017) orthosis. I A Dictionary of Occupational Science and Occupational Therapy. : Oxford University Press. Hämtad 1 Juni 2018.
  3. ^ Grønsleth, L. K., Roa, E., Könøy, I. & Almås, H. (2011) s. 145

Tryckta källorRedigera

  • Grønsleth, L. K., Roa, E., Könøy, I. & Almås, H. (2011) Omvårdnad vid skador och sjukdomar i rörelseapparaten. I Almås, H. (red.), Stubberud, D-G. (red.), Grønseth, R. (red.), Bolinder-Palmér, I. (översättning) & Olsson, K. (översättning) Klinisk omvårdnad 2 (s. 133-166). Liber: Stockholm. ISBN 978-91-47-09920-7