Ortodoxi eller renlärighet[1] (från grekiskans Ορθοδοξία/Orthodoxía, av orthos '’rätt’'/"sann", och doxa, "mening") innebär strikt överensstämmelse med en viss lära; vanligen (men inte nödvändigtvis) syftande på ett kyrkosamfunds troslära. Motsatserna är heterodoxi, heresi eller kätteri. Begreppet ortodoxism har använts om fanatisk ortodoxi, vilket således är en form av extremism eller dogmatism.

Ortodoxi inom olika sammanhang redigera

Religion redigera

Kristendom redigera

Inom kristendomen talar man om rysk ortodoxi, östortodoxa och orientaliskt ortodoxa kyrkorna. Historiskt har man också talat om luthersk ortodoxi och reformert ortodoxi.

Judendom redigera

Inom judendomen talar man om ortodox judendom.

Politik redigera

I överförd betydelse används ordet ortodoxa även om politisk, social eller ekonomisk trosbekännelse. En person som håller mycket hårt på en viss politisk ideologi och inte accepterar någon kompromiss kan alltså kallas för ortodox.

Källor redigera

Noter redigera

  1. ^ Frithiof Dahlby och Lars Åke Lundberg: Nya kyrkokalendern, Verbum Förlag AB, 1983, ISBN 9152602974