Öppna huvudmenyn

Ortodox judendom är den form av judendom som är mest observant mot judisk lag. Jämfört med reformerta och liberala strömningar är den ortodoxa mycket striktare och kräver mer av sina utövare. Manliga ortodoxa judar känns ofta igen på att de bär kippa, tallit katan och att vissa har tinninglockar. Ortodoxa judar ser ofta sin strömning som den som tar störst hänsyn till att leva enligt judisk lag (Halacha). Liberalare riktningar ses som sent utsprungna sidogrenar, som i teorin inte erkänns, eftersom de anses avstå från att fullfölja mitzvot.

Innehåll

Ortodoxin i IsraelRedigera

Israelisk lag ger på vissa områden företräde åt den ortodoxa riktningen. Överrabbinatet i Israel är en ortodox judisk institution och de enda proselyteringar och konversioner som erkänns i Israel är sådana som görs för en konservativ ortodox rabbi.

Religiös övertygelseRedigera

Av ortodoxa judar betraktas den ortodoxa strömningen som den mest korrekta judendomen. Dess följeslagare poängterar vikten i att praktiskt leva ett judiskt liv enligt Halacha och studera judisk lag. Många[vem?] anser att vad som står i Torahn rörande judisk historia och skapelseberättelsen är korrekt. Dessutom har ortodoxa judiska samfund en mycket sträng syn på vad en äkta konvertit är. Enbart konvertiter som visar att de är intresserade av att leva ett i ortodox mening judiskt liv betraktas som fullgoda konvertiter.

Ortodox judendom tror vidare på judisk mystik - kabbalah - som de anser vara en del i Guds enhet.

Modern-ortodox judendomRedigera

Modern-ortodox judendom är en i stort ortodox variant av judendomen som syftar till att anpassa dess värden till ett modernt samhälle, samtidigt som man håller fast vid seder, religion och tradition. Det finns ingen enhetlig modern-ortodox filosofi, däremot är modernt-ortodoxa judar ofta sionistiska och vidhåller att judisk lag skall upprätthållas. Modernt-ortodoxa judar är ofta, om inte alltid, positiva till den sekulära världen och tror att en observant jude kan leva och verka bland sekulära och icke-judiska befolkningar.

Haredisk judendomRedigera

 
Harediska judar i Crown Heights tillhörande Chabad, Brooklyn

Haredisk judendom utgör den mest konservativa och ortodoxa varianten av judendomen. Harediska judar förkastar nästan alltid den moderna världen och undviker kontakt med sekulära judar och icke-judar.[källa behövs] Ofta känns de igen på att de bär hatt och kaftaner.

En del harediska sekter motsätter sig sionism och judiskt styre i Israel av religiösa skäl. De faller tillbaka på Talmud som bland annat skriver att judar inte får lov att återvända till Israel som en grupp med hjälp av våld. Emellertid finns det sionistiska harediska grupperingar, exempelvis chabad[källa behövs].

Ortodoxa känneteckenRedigera

  • Erkänner och följer Halakha.
  • Tror att Torahn gavs till det judiska folket vid Sinai av Gud, och att den är helig. Gud kommer aldrig att modifiera lagen.
  • Tror att Gud parallellt med den skrivna Torahn gav judarna den muntliga Torahn, som skrevs ner under 200-talet e.Kr. i Talmud.
  • Väntar återuppbyggnaden av Templet, Messias ankomst och återuppväckandet av de döda.

Externa länkarRedigera