En ordstam är den grundläggande del av ett ord till vilket ett affix kan fogas för att fylla olika syntaktiska funktioner.

Till exempel: båt-ar, där båt är ordstammen och "-ar" ändelsen som markerar plural (se morfologi).

Mindre vanligt i svenska är böjning genom vokalväxling infix, till exempel får man av stammen spr-ck formerna spricka, sprack, spräcka, och av stammen f-ll formerna falla, föll, fälla. Detta är standardböjningen i arabiska, till exempel kan stammen k-t-b bilda kataba " han skrev", kitāb "bok", kutub ,"böcker", osv.

Normalt används begreppet ordstam bara med avseende på ett ords böjningsparadigm. Om man jämför alla ordformer i paradigmet är stammen det invarianta ordsegmentet, alltså den del av ordet som inte ändrar sig. Den del som ändrar sig kallas förstavelse, inskottsvokal eller ändelse .

En stam kan innehålla många morfem: ett eller flera rotmorfem och ett eller flera affix (dock alltså inte böjningsmorfem). I ordet vardagliga är stammen vardaglig-. Ordet dagligen, däremot, har ingen stam, eftersom det, såsom ett oböjligt ord, saknar paradigm.

Se även redigera