Ordning kan syfta på:

MatematikRedigera

  • Ordning (gruppteori) – antalet element i en ändlig grupp eller i en cyklisk delgrupp genererad av ett gruppelement
  • Ordning (talteori) – ett begrepp inom talteorin, egentligen ett specialfall av ordningen för ett gruppelement
  • Ordnad mängd – en ordningsrelation som kan utgöras av antingen linjär ordning eller en partiellt ordnad mängd

FysikRedigera

  • Entropi – fysikalisk tillståndsfunktion

Se ävenRedigera

  • Disciplin – upprätthållande av ordning och regelföljande
  • Kosmos – ordningen i världen