Ordination kan syfta på:

  • Ordination – inom medicinen en läkares rekommendation av ett visst läkemedel efter att ha ställt diagnos, se recept (läkemedel)
  • Ordination – inom flera kristna kyrkor beteckning på ceremonin då någon görs till pastor eller präst, se prästvigning, eller diakon.