Ontarios administrativa indelning

Ontarios administrativa indelning är långtifrån enhetlig, men består oftast av två nivåer under provinsen. I Ontario finns fem olika typer av administrativa enheter närmast under provinsnivån, nämligen single-tier municipalities (kommuner direkt under provinsnivån), regional municipalities (regionkommuner eller regioner), counties, separated municipalities ("landstingsfria" kommuner i counties) och districts (distrikt). Regional municipalities, counties och distrikt är i sin tur indelade i olika typer av kommuner, men i distrikten finns också stora kommunfria områden. Skillnaden mellan de olika typerna av enheter under provinsnivå ligger främst i vilken service de erbjuder sina invånare. De har skapats av olika provinsregeringar vid olika tidpunkter för att anpassa administrationen till Ontarios mycket varierande befolkningsstruktur.

Enheterna närmast under provinsnivå utgör census divisions i Statistics Canadas befolkningsstatistik, med undantag för separated municipalities, som räknas till respektive county. Kommuner på nästa nivå betecknas som census subdivisions i befolkningsstatistiken.

Single-tier municipalitiesRedigera

En single-tier municipality har en enhetlig kommunal organisation, som ensam är ansvarig för allt lokalt självstyre i området. Single-tier municipalities har bildats under 1990-talet och framåt genom att kommunerna i vissa regioner och counties slogs ihop. Vissa av de counties som ombildades till single-tier municipalities har bibehållit namnformen X County.

Regional municipalitiesRedigera

En regional municipality, ofta kallad region, har bildats i områden där större delen av befolkningen bor i städer, men ingen stad är dominerande. Regioner ansvarar för underhåll och byggnad av större vägar, kollektivtrafik, polis, vatten och avlopp, avfallshantering, fysisk planering, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Deras officiella namn är oftast på formen Regional Municipality of X, men de kallas ofta X Region.

Mellan 1998 och 2001 slogs fyra regioner som dominerades av en enda stad ihop. Toronto utvidgades med de övriga kommunerna i Metropolitan Toronto 1998, Ottawa med resten av Ottawa-Carleton Region 2001, och Hamilton med resten av Hamilton-Wentworth Region samma år. Sudbury Region blev Greater Sudbury, och Haldimand-Norfolk Region delades upp i Haldimand County och Norfolk County, likaså 2001.

CountiesRedigera

Counties har färre ansvarsområden än regioner, eftersom de underliggande kommunerna (cities, towns, villages och townships) oftast har hand om huvuddelen av samhällsservicen. Counties har vanligtvis hand om underhåll och byggnad av större vägar, fysisk planering, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Counties finns bara i Södra Ontario. Counties kan ha lika stor befolkning som regioner, men befolkningstätheten är oftast lägre (om än inte så låg som i distrikten).

Separated municipalities betraktas som delar av counties i befolkningsstatistiken, men är administrativt separata. En sådan kommun avskiljs från countyts administrativa struktur när befolkningsstrukturen inte motiverar en region eller single-tier municipality, men när kommunen ändå dominerar över resten av countyt befolkningsmässigt.

(*Frontenac County är ett specialfall, som endast ansvarar för ett ytterst begränsat antal uppgifter.)

DistriktRedigera

Det glesbefolkade Norra Ontario, med undantag för Greater Sudbury, är indelat i distrikt (districts). Denna indelning är i princip enbart geografisk. Kommuner, i den mån de finns, och provinsen har nästan allt ansvar för service till invånarna. I några distrikt finns District Social Service Administration Boards för socialtjänsten.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.