Omvänd rasism är ett kritiserat begrepp som syftar på rasistisk diskriminering mot vita. Begreppet har kritiserats för utgångspunkten att rasism mot vita inte är rasism och att rasism förutsätter att en minoritet drabbas av negativa institutionella effekter av en nedvärderande rasföreställning vilket ej är möjligt i en befolkning där t.ex. vita är i majoritet, samt för att ha effekten av att dölja eller förminska rasismen riktad mot icke-vita.

Uttryckets engelska motsvarighet har använts av republikaner som Ronald Reagan i Amerika. Begreppet myntades tidigare av den konservative journalisten James J. Kilpatrick som en del i en artikel om diskriminering mot en vit elev under antagningen i juridikstudier på University of Washington.[1] Termen används ofta av dem som är kritiska till positiv särbehandling. Omvänd rasism som begrepp är oanvändbart ur ett vetenskapligt perspektiv.

I en studie från 2011 visade sig vita människor i USA ha uppfattningen att dessa oftare är offer för rasism än exempelvis mörkhyade, och vara övertygade om att rasismen mot vita är ett större problem än rasism mot mörkhyade.[2]

Enligt Svenska akademins Svensk ordbok är uttrycket "omvänd rasism" – som ett uttryck för icke-vitas nedvärdering av vita felaktigt på grund av att den uttrycka rasismen inte är omvänd, utan är ett uttryck för rasism. Vidare menar man att uttrycket istället bör användas för att uttrycka fördomsfull uppvärdering av andra folkgrupper.[3]

InnebördRedigera

Omvänd rasism förutsätter att rasism som begrepp är väldigt likt definitionerna av fördomar och diskriminering, det vill säga tankar (fördomar) och handlingar (diskriminering) riktade mot en särskild grupp i samhället. Emedan omvänd rasism i sig själv antyder att det finns en dominant grupp i samhället, påstår användare av ordet, framför allt använt inom nationalistiska rörelser, att rasism går i båda riktningar oavsett vilken av grupperna man tillhör.[4][5]

I den amerikanska valrörelsen 1996 var 'omvänd rasism' ett centralt tema för Republikanerna i deras agitation mot positiv särbehandling.[6]

Kritik mot begreppetRedigera

Kritiken mot omvänd rasism är framför allt att begreppet inte är legitimt ur ett sociologiskt perspektiv. I Portraits of White Racism definierar sociologen David Wellman rasism som "Kulturellt sanktionerade uppfattningar som, oavsett avsikterna de utgår från, försvarar de fördelar vita personer har på grund av rasminoriteternas underordnade position."[7] Med den definitionen i åtanke blir det uppenbart varför även nationalistiska grupper till viss del motsätter sig begreppet - anledningen är att omvänd rasism i sig själv accepterar att det faktiskt finns en privilegierad grupp i samhället[8], och accepterar man detta blir det meningslöst att prata om omvänd rasism. Användningen kan tolkas som ett försök från den privilegierade gruppen att hindra rasminoriteter i deras kamp för jämlikhet. I både USA och Sydafrika har begreppet använts för att hindra inkvoteringen av svarta i regeringen.[9][10]

I boken Uprooting Racism: How White People Can Work for Racial Justice (2002) skriver Paul Kivel att många påståenden om omvänd diskriminering saknar grund, och att påståenden om 'omvänd rasism' vanligtvis är "en vit strategi att förneka vit rasism och slå tillbaka mot försök att främja raslig rättvisa".[11] 'Omvänd rasism' anges också ha som syfte/funktion att förneka existensen av vita människors privilegier och makt i samhället.[12]

Enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien används uttrycket "omvänd rasism" oegentligt, i de "sällsynta fallen av icke-vitas nedvärdering av vita är det självfallet också fråga om rasism, inte omvänd rasism."[3] Man menar att uttrycket "omvänd rasism" istället bör användas för att uttrycka fördomsfull uppvärdering av andra folkgrupper,[3] exempelvis att ”judar är intelligentare än alla andra folkslag”.

Rasism förutsätter maktdominansRedigera

Enligt Calgary Anti-Racism Education (CARED) vid University of Calgary kan rasfördomar riktas mot vita människor (exempelvis att vita människor inte kan dansa), men man menar att detta i ett västerländskt samhälle inte kan anses vara rasism på grund av det systemiska maktförhållandet i ett sådant. Det vill säga: det finns inte någon makt/auktoritet bakom ett fördomsgrundat påstående om vita, på grund av den position i hierarkin påståendet kommer ifrån (exempelvis svart som uttrycker fördomen mot vit i ett samhälle dominerat av vita och dessas institutioner). På grund av att denna makt saknas menar CARED att stereotyper om vita människor (rasfördomar i detta fall) saknar förmågan att i vid bemärkelse påverka föreställningar om gruppen, eller påverka maktställningen, privilegier och tillgång till resurser för vita människor.[13]

Omvänd rasism är därför enligt CARED en myt, som förklarar att användandet av begreppet försöker osynliggöra den avgörande frågan om vem som innehar makten och privilegier av de grupper som berörs (exempelvis vita och svarta). Omvänd rasism anges också förutsätta att rasism sker på lika villkor och menar att påståendet att vita kan drabbas av rasism är en defensiv reaktion.[13]

KällorRedigera

 1. ^ ”'REVERSE DISCRIMINATION': THE POLITICAL USE OF LANGUAGE”. escholarship.org. https://escholarship.org/content/qt8dx5404v/qt8dx5404v.pdf. Läst 14 januari 2019. 
 2. ^ Norton, Michael I.; Sommers, Samuel R. (2011). ”Whites See Racism as a Zero-Sum Game That They Are Now Losing”. Perspectives on Psychological Science 6 (3): sid. 215–18. doi:10.1177/1745691611406922. Sammanfattning – TuftsNow (May 23, 2011). 
 3. ^ [a b c] ”Omvänd”. Svensk Ordbok. Svenska Akademien. 2009. Arkiverad från originalet den 13 november 2017. https://web.archive.org/web/20171112220143/https://svenska.se/so/?id=37639&ref=lnr269085. Läst 12 januari 2019. 
 4. ^ ”Svenskfientlig”. Expo. Arkiverad från originalet den 5 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140205172309/http://skola.expo.se/svenskfientlig_154.html. Läst 10 februari 2014. 
 5. ^ ”Omvänd rasism?”. nordisk.nu. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222063446/http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=4070. Läst 10 februari 2014. 
 6. ^ ”The Case Against Affirmative Action”. 5 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160305130949/http://www.csus.edu/indiv/g/gaskilld/business_computer_ethics/the%20case%20against%20affirmative%20action.htm. Läst 2 augusti 2018. 
 7. ^ Wellman, David T. (1993). Portraits of White Racism. New York, NY: Cambridge University Press. pp. x.
 8. ^ Vad är en neger? Essentialism, negritude, strategi, Glänta produktion Göteborg 2005, s 337f.
 9. ^ Strife on Two Civil Rights Fronts in Alabama: SNCC is Scored by King Group". Chicago Daily Defender. 25 April 1966. p. 1. "The move was called 'reverse racism' by Hosea Williams, Southern program director for King's Southern Christian Leadership conference. He described the effort to exclude all whites from public office as being as racist as excluding all blacks. It isn't integration, he indicated, and it isn't likely— in the long run — to help cure the nation's number one headache."
 10. ^ Susan de Villiers and Stefan Simanowitz, South Africa: The ANC at 100, Contemporary Review 294, March 2012; accessed via ProQuest.
 11. ^ Kivel, Paul (2011-09-27) (på en). Uprooting Racism: How White People Can Work for Racial Justice 3rd Edition. New Society Publishers. ISBN 9781550924954. https://books.google.se/books?id=MayCo-8M5vgC&pg=PA75&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Läst 2 augusti 2018 
 12. ^ Hill, Jane H. (2011-09-15) (på en). The Everyday Language of White Racism. John Wiley & Sons. ISBN 9781444356694. https://books.google.se/books?id=Krq4fG08_38C&pg=PT15&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Läst 2 augusti 2018 
 13. ^ [a b] ”Reverse Racism - Myth or Reality? | Calgary Anti-Racism Education | University of Calgary” (på en). www.ucalgary.ca. http://www.ucalgary.ca/cared/mythofreverseracism. Läst 2 augusti 2018.