Olof Bengtsson Ryning i frälsesläkten Ryning död troligen efter 1527. I svensk tjänst hos Sten Svantesson (Sture) (Sten Sture den yngre) omkring 1510 (Brev i Sturearkivet (RA).). Var en av de sex herrar, vilka 1518 lämnades som gisslan åt Kristian II. Stred under Gustaf Vasas befrielsekrig ännu under sensommaren 1521 på konung Kristians sida och blev, troligen i augusti, sårad i en träffning vid Kolsund. Gick sedan över till Gustaf Vasa. I slottsloven på Kalmar 1526–1527 (Gift Västra Sylvander, Kalmar slotts och stads historia I.).[1]

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ Ryning nr 15, tabell 4 sonen Olof.