Stig Olof Granander, född 16 maj 1961 i Kolsva församling i Västmanlands län,[1] är en svensk militär.

Olof Granander
Olof Granander.jpg
Information
Född16 maj 1961 (60 år)
Kolsva församling i Västmanlands län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1984–
GradÖverste
BefälNorrbottens regemente

BiografiRedigera

Olof Granander avlade officersexamen vid Krigsskolan 1984 och utnämndes samma år till fänrik vid Södermanlands regemente, varefter han befordrades till löjtnant 1986.[2] Senare tjänstgjorde han vid Södermanlandsbrigaden och befordrades 1993 till major.[3]

Efter att ha tjänstgjort vid Högkvarteret[4] befordrades han till överstelöjtnant och var chef för Pansarbataljonen vid Norrbottens regemente 2001–2004.[5] Han var därefter ställföreträdande chef för Armétaktiska kommandot i Operativa insatsledningen i Högkvarteret 2004–2007.[6]

År 2007 befordrades han till överste och var 2007–2008 stabschef i Armétaktiska stabsledningen i Insatsledningen i Högkvarteret.[7] Under 2009 var han chef för den svenska kontingenten i Afghanistan.[8] Åren 2010–2014 var han chef för Norrbottens regemente, tillika chef för Bodens garnison 2010–2014 och befälhavare för Militärregion Nord 2013–2014.[9] Han var övningsledare för svenska kontingenten i övningen Cold Response när den hölls i mars 2014.[10]

Han var projektledare för nytt utbildningssystem vid Produktionsstaben i Högkvarteret från och med den 1 januari 2015 och från den 1 februari 2015 samordnare för grundutbildningen.[11] I en intervju sade Granander: ”Genom en längre sammanhållen utbildning får Försvarsmakten bättre utbildade soldater. [---] Den nya grundutbildningen möjliggör också att vi får ett bättre samordnat förbandsträningskoncept, vilket skapar bättre krigsförband.”[12] Sedan den 26 maj 2016 är Granander chef för Försvarsmaktens logistik.[13]

ReferenserRedigera

 1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
 2. ^ Svenska försvarets rulla 1989 (Stockholm 1989), s. 414.
 3. ^ Försvarsmaktens rulla 1995 (Försvarsmakten, Stockholm 1995), s. 268.
 4. ^ Försvarsmaktens rulla 1999 (Försvarsmakten, Stockholm 1999), s. 119.
 5. ^ Sveriges statskalender 2002 (Fritzes, Stockholm 2002), s. 228. Sveriges statskalender 2005 (Fritzes, Stockholm 2005), s. 229.
 6. ^ Sveriges statskalender 2005 (Fritzes, Stockholm 2005), s. 224. Sveriges statskalender 2008 (Fritzes, Stockholm 2008), s. 230.
 7. ^ Sveriges statskalender 2008 (Fritzes, Stockholm 2008), s. 230. Sveriges statskalender 2009 (Fritzes, Stockholm 2009), s. 229.
 8. ^ ”Granander tar befälet”, Försvarsmakten, länk, publicerat 2010-02-04, läst 2017-10-23.
 9. ^ ”Granander tar befälet”, Försvarsmakten, länk, publicerat 2010-02-04, läst 2017-10-23. Sveriges statskalender 2010 (Fritzes, Stockholm 2010), s. 233. ”Fyra regionala staber från januari”, Försvarets forum, nr 9/2012, s. 4, PDF. ”På ny post”, Försvarets forum, nr 5/2014, s. 5, PDF.
 10. ^ Carlsson, Mats; Enander, Dag: ”Tur med vädret på lyckad övning”, Försvarets forum, nr 2/2014, s. 16, PDF.
 11. ^ ”På ny post”, Försvarets forum, nr 5/2014, s. 5, PDF. ”På ny post”, Försvarets forum, nr 3/2015, s. 9, PDF.
 12. ^ ”Ny grundutbildning från 2016”, Försvarets forum, nr 3/2015, s. 5, PDF.
 13. ^ Olsson, Jonas: ”Olof Granander ny chef för FMLOG”, Försvarsmakten, länk, publicerat 2016-05-27, läst 2017-10-23.