Ett oljefält är ett geologiskt område i jordskorpan där det är ekonomiskt rationellt att utvinna olja genom oljeborrning eller liknande.

Troll är ett större oljefält i Norge
Oljefält i den amerikanska delstaten Illinois 1940.

Idag finns på land och till havs sammanlagt över 40 000 oljefält på jorden. Det största är Ghawarfältet i Saudiarabien och Burganfältet i Kuwait med beräknat över 60 miljarder fat (10 km3) vardera.

Några stora oljefält redigera