Ekofiskfältet är ett norskt olje- och gasfält beläget i den sydligaste delen av den norska sektorn i Nordsjön. Fyndigheterna ligger i ett 300 meter tjockt kalkstenslager 3000 meter under havsbotten. Fältets operatör är ConocoPhillips.

Oljeproduktion på norska oljefält 1971-2003. Ekofisk är ljuslila.

HistoriaRedigera

Fyndigheterna upptäcktes 1969 och produktionen startade 15 juni 1971. De ursprungliga reserverna uppgick då till ungefär 534,6 MSm³ (miljoner standardkubikmeter) olja (ungefär 3,36 miljarder fat) och 300 miljarder kubikmeter naturgas. 1980 var produktionen som störst och utgjorde då 2/3 av Norges totala olje- och naturgasproduktion. Till skillnad från de flesta andra norska fält finns oljan inbäddad i kritsten istället för kalksten. Kritstenen krossas när den töms på olja och därmed sjunker havsbotten ihop. Fram till år 1998 hade plattformen sjunkit med 7 meter. Detta har medfört att man varit tvungen att bygga om plattformar och lagringstankar. Fram till 1998 hade man investerat 89 miljarder i fältet och samma år gjordes en 16 miljarderssatsning då man bland annat beslutade att installera utrustning för högtrycksinjicering av vatten i kalkstenen för att minska att havsbotten sjunker ytterligare. 2011 hade de totala investeringarna uppgått till 185 miljarder i 2010 års penningvärde och framtida investeringar uppgår till ungefär 72 miljarder kronor. Årsskiftet 2010/2011 återstod ungefär 111 MSm3 och produktionen beräknas pågå till år 2050.

Alexander KiellandolyckanRedigera

Vid Ekofisk låg plattformen Alexander L. Kielland som kantrade vid en storm 1980. Vid olyckan omkom 123 människor.

Externa länkarRedigera

Kulturminnet Ekofisk (norsk sida)