En oligomer är en struktur av ett fåtal (av grekiska ολιγος, oligos = 'ett fåtal') molekyler. En ensam molekyl betecknas monomer medan en polymer kan bestå av ett i stort sett obegränsat antal molekyler.

Som oligomerer brukar räknas:

  • Dimerer – två molekyler
  • Trimerer – tre molekyler
  • Tetramer – fyra molekyler
  • Pentamer – fem molekyler

Flytande paraffiner och mjukgörare är ofta oligomera.