Ogdoad

Wikimedia-förgreningssida

Ogdoad betyder ungefär "åttafaldighet". På det religiösa området, och inom religionsvetenskapliga beskrivningar av religioner och deras historia, kan ogdoaden syfta på framförallt två saker: dels skapelsegudomarna i den egyptiska staden Hermopolis mytologi under antiken, och dels åtta urgudomar som förekommer i ett antal gnostiska riktningar under 100- och 200-talet: