Ofiolit

fragment av oceanisk jordskorpa som i kollision med en annan litosfärplatta hamnat på land

Ofiolit (av grekiskans ophis, orm, och lithos, sten) är fragment av oceanisk jordskorpa som i kollision med en annan kontinentalplatta hamnat på land.[1]

Schematisk beskrivning av lager i en fullständig ofiolitsekvens

En fullständig ofiolitsekvens omfattar den oceaniska plattans alla bergarter, från djuphavssediment och nedåt via kuddlavor, diabasgångar och gabbro till ultrabasiska bergarter.[1]

Jormuaofioliten i Finland är en av de äldsta ofioliterna.

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Loberg, Bengt: Ofiolit i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 18 juli 2015.