Objektivt predikativ är en satsdel som kongruerar med det direkta objektet. Det objektiva predikativet kan utgöras av en adjektivfras, en nominalfras, en prepositionsfras eller en subjunktionsfras; i de båda sistnämnda fallen kan frasen innehålla såväl adjektiv som substantiv.

Primära satsdelar i
svensk satslösning
Relaterade artiklar

Exempel:

  • Filmen gjorde honom uttråkad. (Filmen=subjekt, gjorde=predikat, honom=direkt objekt, uttråkad=objektiv predikativ)
  • Folket valde honom till president (Folket=subjekt, valde=predikat, honom=direkt objekt, till president=objektiv predikativ)

Objektivt predikativ är alltså, i likhet med subjektivt predikativ men till skillnad från predikativt attribut, en satsdel som omfattas av predikatets valens. Liksom vid subjektivt predikativ rör det sig om en begränsad grupp verb. De vanligaste verben som kräver objektivt predikativ är kalla (för), anse (som), beteckna / betrakta som, välja / utse / utropa / döpa till.