Verdandi (organisation)

Ej att förväxla med Föreningen Verdandi.

Verdandi är en socialpolitisk organisation som arbetar med social kontaktverksamhet i bostadsområden, alternativ helg och opinionsbildning. Den har sitt ursprung i nykterhetsrörelsen och bildades 1896, när Verdandi bröt sig ut ur IOGT i protest mot synen på den enskilde som ensam ansvarig för sitt missbruk. Verdandi betonade i stället sociala åtgärder för att förebygga missbruk och förbättra människors levnadsvillkor. Verdandi ville även vara en del av arbetarrörelsen och ville verka utan koppling till kristendomen.

Namnet Verdandi kommer från den fornnordiska myten om nornorna Urd, Verdandi och Skuld. I dag betecknar sig Verdandi som ”arbetarnas socialpolitiska organisation” och arbetar för social, ekonomisk och politisk rättvisa – gemenskap, solidaritet och ett alkoholskadefritt samhälle. Verdandi ger ut tidskriften Verdandisten.

Externa länkarRedigera